رگولاتوری

احمدرضا شرافت رئیس کمیته مدیریت جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه شد

 
احمد رضا شرافت نامزد معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، به ریاست کمیته مدیریت جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) برگزیده شد.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در چهل و چهارمین اجلاس کمیته مدیریت جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT)، احمدرضا شرافت نامزد معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، به‌اتفاق آراء به ریاست این کمیته برگزیده شد.
 
کمیته مدیریت جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) یکی از ارکان مهم و اصلی این سازمان بین‌المللی است که نقش مهمی در تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌وبودجه سالیانه اتحادیه بر عهده‌دارد.
 
پیش از ایران، کره جنوبی عهده‌دار مدیریت این کمیته بود و روسای قبلی در ادوار پیشین نیز غالباً از کشورهای بانفوذ شرق آسیا در این جایگاه قرار داشتند.
 
انتخاب نماینده ایران به‌عنوان رئیس کمیته مدیریت جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) در اجلاس چهل و چهارم که از ۱۷ تا ۱۹ آذرماه (۷ تا ۱۰ دسامبر) برگزار شد، تحول مهمی در مسیر تأثیرگذاری و ایفای نقش بیشتر کشورمان در جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه محسوب می‌شود. ۳۸ کشور از سراسر آسیا و اقیانوسیه در این اتحادیه عضو هستند.

​​