تلفن همراه

مدیرعامل جدید مخابرات: رشد صنعت ICT در گرو افزایش منطقی تعرفه است

 
مدیرعامل جدید مخابرات با اعلام اینکه احیا و گسترش زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران و جهش تولید در بخش ارتباطات، وابسته به افزایش تعرفه های مخابراتی است ، اظهار داشت: رشد صنعت ICT در گرو افزایش منطقی این تعرفه است.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مجید سلطانی در دیدار با اعضای سندیکای صنعت مخابرات ، ضمن تاکید بر هم افزایی های موثر در بخش مخابرات اعلام کرد: با افزایش تعرفه ارتباطی و منطقی سازی آن، علاوه بر تحرک در بخش تولید کنندگان و خدمات دهندگان تجهیزات مخابراتی و افزایش اشتغال در این صنعت استراتژیک، خدمات بهتری به مردم ارایه خواهد شد.
 
وی با توجه دادن به نقش مخابرات به عنوان بزرگ ترین اپراتور حوزه ارتباطات کشور گفت: این موضوع در صورت تحقق ،می تواند ضمن تحقق جهش تولید در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، آثار مثبتی را در حوزه صادرات محصولات ICT در منطقه از خود به جا بگذارد.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: تعرفه خدمات عمومی در بخش های مختلف ، و خدمات با شیبی نسبتا منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی در طول دو دهه گذشته مورد بازبینی مکرر قرار گرفته، در حالی که درحوزه ارتباطی این اتفاق ایجاد نشده است.
 
سلطانی افزود: هزینه های شرکت مخابرات ایران متناسب با تعرفه ها فعلی نیست در حالی که سیاست اصلی شرکت مخابرات ایران حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و برای تحقق این امر، افزایش تعرفه ها بسیارضروری به نظر می رسد.
 
وی با توجه به نقش زیرساختی مخابرات در تامین نیازهای اپراتورهای همراه و ثابت گفت: امیدواریم با ایجاد تعرفه منطقی و افزایش آن، ضمن بهبود فضای کسب کار در حوزه ICT ، خدمات گسترده ارایه شده مخابرات به تمام بازیگران عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز با افزایش کیفیت و کمیت قابل توجهی همراه شود.
 

​​