تلفن همراه

کاهش سهم درآمدی مخابرات از اینترنت

ICTna.ir – سهم درآمدی مخابرات از ارایه خدمات اینترنتی در دی ماه 99 در مقایسه با آذر ماه 99 حدود یک پنجم کاهش یافته است.
 
TCI.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، درحالیکه درآمد مخابرات از ارایه خدمات اینترنت در آذر ماه به بیشترین میزان خود در ماه‌های اخیر و به رقم 301 میلیارد و 18 میلیون تومان رسیده بود اما در دی ماه با روند نزولی مواجه شده و به مبلغ 243 میلیارد و 380 میلیون تومان کاهش یافت.
 
این میزان کاهش در رقم کلی درآمدهای این شرکت در دی ماه نیز تاثیر گذاشته و درحالیکه مخابرات در آذر ماه 445 میلیارد و 378 میلیون تومان درآمد داشته است، این رقم در دی ماه به 396 میلیارد و 998 میلیون تومان کاهش یافته است.
 
از سوی دیگر، درآمدهای این شرکت از محل ارایه خدمات تلفن ثابت نیز با حدود دو میلیارد تومان کاهش نسبت به ماه قبل، 110 میلیارد و 245 میلیون تومان بوده است.
 
از مجموع درآمدهای حاصله این شرکت، 33 میلیارد و 523 میلیون تومان به حق استفاده از خدمات مخابراتی و هشت میلیارد و 855 میلیون تومان به درآمدهای سایر خدمات ارایه شده اختصاص داشته است.

​​