تلفن همراه

«تیک تاک» به فعالیت خود در هند پایان می دهد

منبع: مهر
همزمان با تداوم تحریم تیک تاک توسط هند، این شرکت چینی از تعداد نیروی کار خود در هند کاسته و ممکن است فعالیت در این کشور را به طور کامل متوقف کند.
 
 به نقل از ورج، با گذشت هفت ماه از ممنوع شدن استفاده از تیک تاک در هند، مدیران این اپلیکیشن گپ و گفتگو تصمیم گرفته اند از تعداد نیروی کار خود در هند به طور جدی بکاهند و برخی منابع مطلع از احتمال توقف کامل فعالیت‌های تیک تاک در هند خبر می‌دهند.
 
سخنگوی تیک تاک توقف فعالیت در هند را تأیید نکرده، اما می‌گوید نیروی کار این شرکت در هند کاهش می‌یابد. وی در این مورد گفته است: با توجه به اینکه دولت هند در هفت ماه اخیر اظهارنظری در مورد نحوه حل و فصل موضوعات فیمابین نداشته، تیک تاک با کمال تأسف تصمیم گرفته تا نیروی کار خود در هند را کاهش دهد.
 
ما امیدواریم تا فعالیت خود در هند را از نو آغاز کرده و از صدها میلیون کاربر خود پشتیبانی کنیم.
 
گفته می‌شود تیک تاک اکثر کارکنان محلی خود را اخراج می‌کند. در عین حال مشخص نیست چند نفر کماکان به کار برای تیک تاک ادامه می‌دهند.
 
تا آوریل سال ۲۰۲۰ و قبل از آغاز تنش نظامی میان هند و چین حدود ۳۰ درصد از دانلودهای تیک تاک مربوط به کشور هند بود. تا ژوئن سال گذشته تیک تاک حدود ۱۶۷ میلیون کاربر در هند داشت.

​​