بازار سرمایه

منافع سهام‌داران خرد مخابرات رعایت نشده است

منبع: فارس
دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند،‌ در گزارش حسابرسی شرکت مخابرات منافع سهام‌داران خرد و سهام عدالت رعایت نشده است.
 
مجید صدری، به عنوان نماینده دولت و ابراهیم یافتیان نماینده سهام عدالت دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نوشتند، در تهیه صورت‌های مالی اشاره شده به منافع سهامداران، به ویژه سهامداران خرد، توجه نشده است که مصادیق آن نیز اعلام شده است.
 
 در این نامه آمده است، احتراما پیرو بارگذاری صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به 1399.09.30 شرکت مخابرات ایران (سهامی‌عام) در سایت کدال سازمان بورس، بدین وسیله موارد زیر را به عنوان اعتراضات اینجانبان اعضای هیات مدیره شرکت مذکور جهت استحضار و اقدام لازم به عرض می‌رساند.
 
۱. در تهیه صورت‌های مالی اشاره شده به منافع سهامداران، به ویژه سهامداران خرد، توجه نشده است که مصادیق آن به شرح زیر است:
الف - صورت‌های مالی مذکور در کمیته حسابرسی شرکت مطرح نشده و مورد بررسی و تائید آن کمیته قرار نگرفته است. 
 
همان گونه که مستحضرند عدم طرح صورت‌های مالی در کمیته حسابرسی شرکت منجر به نادیده گرفتن نقطه نظرهای تخصصی اعضای کمیته در تنظیم صورت‌های مالی طبق استاندارد‌های حسابداری شده و به تبع آن باعث وارد آمدن خسارات سنگین مادی و معنوی به منافع سهامداران بالقوه و بالفعل می‌شود و از طرف دیگر، این شیوه اقدام بر خلاف سیاستها و منویات آن سازمان است که در دستورالعمل‌های مختلف، از جمله دستورالعمل کنترل‌های داخلی و منشور نمونه کمیته حسابرسی، بر آن تاکید شده است.
 
ب- صورت‌های مالی مذکور برای بررسی‌های لازم به موقع در اختیار اعضای هیات مدیره شرکت قرار نگرفته است. همان گونه که مستحضرند شرکت مخابرات ایران سهامداران عمده و سهامداران خرد پر شماری دارد که برای حفظ منافع آنان شایسته است صورت‌های مالی دست کم یک هفته قبل از انتشار در اختیار اعضای هیات مدیره شرکت قرار داده شود تا با فرصت کافی مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد. 
 
چنین اتفاقی در مورد صورت‌های مالی 9 ماهه سال ۱۳۹۶ روی نداده است و کمترین زمان لازم برای اظهارنظر اعضای هیات مدیره شرکت منظور نشده است. 
 
پ- با توجه به وجود ذخیره مرخصی به مبلغ 4.426.641 میلیون ریال در صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به 1399.06.31 افزودن بر1.400.000 میلیون ریال دیگر به ذخیره مذکور در صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به 1396.09.30 هیچ‌گونه ضرورتی نداشته است. 
 
شایان ذکر است طی ۶ ماهه اول سال جاری حدود 1.500 میلیارد ریال ذخیره مرخصی در حساب‌ها منظور شده بود، یعنی طی ۹ ماهه اول سال جاری حدود ۲.۹۰۰ میلیارد ریال دخیره مرخصی کارکنان شاغل در حساب‌ها منظور شده که در هیچ سالی سابقه نداشته، و حتی در بعضی سالها ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است.  ت- احتساب مبلغی حدود 4.500.000 میلیون ریال به صورت یکجا عمدتا به عنوان حق جذب کارکنان شاغل (یا مستمری بازنشستگان) طی ۳ ماهه اخیر و در صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به 1396.09.30 باعث شده است که زیان شرکت در ۹ ماهه اول سال نسبت به ۶ ماهه اول سال، افزایش قابل توجهی یابد. 
 
باید توجه داشت تنفیذ مصوبه سال ۱۳۸۹ هیات مدیره سابق در سال جاری به جهت حفظ منافع کارکنان توسط سهامداران و هیات مدیره وقت صورت گرفت ولی احتساب آن به صورت یکجا، ناشی از سوء تدبیر و بی توجهی به منافع سهامداران فعلی است، چرا که با مدیریت مناسب و اصولی درآمدها و هزینه‌های شرکت، امکان جلوگیری از ورود خسارت به سهامداران فعلی یا حداقل سازی آثار آن وجود داشته و دارد، چنان که از سال ۱۳۸۹ تا سال جاری اثری، حتی به اندازه یک ریال، از مصوبه سال ۱۳۸۹ در مورد حق جذب در دفاتر شرکت و صورت‌های مالی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ و۶ ماهه اول سال جاری وجود نداشته است و تا سال ۱۳۹۷ نیز اثری از پرداخت مزایای بازنشستگان مربوط به سال‌های قبل مشاهده نمی‌شود. 
 
ضمنا حق جذب اشاره شده، مربوط به مصوبه سال ۱۳۸۹ بوده و عملا ارتباطی به تصمیمات جاری نداشته و می‌بایست تحت عنوان اصلاح اشتباه و به صورت منطقی در صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام منظور می‌شد. ۲. با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید صورت‌های مالی بارگذاری شده از سایت کدال حذف شود و بعد از طرح موارد در کمیته حسابرسی شرکت و اصلاح صورت‌های مالی و تائید آن توسط کمیته حسابرسی، صورت‌های مالی اصلاح شده در هیات مدیره شرکت بررسی و تصویب شود و مجددا بارگذاری شود و در تهیه و ارایه صورت‌های مالی آتی شرکت نیز رویه اصولی و مورد نظر آن سازمان مد نظر قرار گرفته و رعایت شود. 
 
در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایید این نامه جهت اطلاع سهامداران در سامانه کدال آن سازمان بارگذاری شود.

​​