تلفن همراه

مدیرعامل مبین‌نت: سیاست‌گذاری کنونی تهدید جدی برای توسعه ۵G است

 
مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین‌نت معتقد است که اصلاح سیاست‌گذاری در حوزه پروانه و واگذاری فرکانس پیش نیاز توسعه ۵G است چراکه سیاست گذاری کنونی تهدید جدی برای توسعه شبکه ۵G و ارتقای تکنولوژی خواهد بود.
 
به گزارش روابط عمومی میبن نت، حسین طهرانی، مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین‌نت، در نشست تخصصی ۵G  و بن‌بست توسعه زیرساخت‌های ثابت در حاشیه نمایشگاه اینترنت اشیا گفت: «امروزه اپراتورها در ایران برای توسعه شبکه۴G  و به‌روزرسانی تکنولوژی برای گذار به فناوی ۵G  دچار مشکلاتی جدی هستند.»
 
او افزود: «براساس آنچه بارها در کشورهای مختلف دیده شده است، تمامی اپراتورها برای توسعه شبکه و پیشرفت تکنولوژی از سرریز درآمد خود استفاده می‌کنند. متاسفانه در ایران مشکل اصلی توسعه شبکه و ارتقای تکنولوژی، تعارضات موجود در حوزه سیاست‌گذاری است.»
 
او ادامه داد: «اگر می خواهیم ۵G  را در کشور توسعه دهیم، مشکل توسعه تقاضا نیست بلکه مهم‌ترین معضل، خلأهای موجود در حوزه سیاست‌گذاری از جمله تسهیم درآمد پروانه جدید است. در پروانه مورد تصویب ۵G  تسهیم درآمد اپراتورها که باید به دولت پرداخته شود، به یکباره به ۳۲ درصد برای اپراتورهای FWA رسیده است.» به عقیده او در این پروانه اختلاف زیادی بین تسهیم سرویس‌های DSL و اپراتورهای FWA دیده می‌شود.  DSL ها تسهیم درآمدی ۳ درصدی در این پروانه جدید دارند و این در شرایطی است که اپراتورهای FWA باید در شبکه ۵G در حدود ۳۲ درصد تسهیم درآمد را بپردازند.
 
مدیرعامل مبین‌نت در انتهای صحبت‌ خود گفت: ADSL و FWA هر دو در حوزه فیکس سرویس ارائه می‌دهند و خواسته اپراتورهای FWA این است که دولت در حوزه سیاست‌گذاری‌های پروانه مورد تصویب شبکه ۵G  بازنگری داشته باشد و ویژگی‌هایی مانند تسهیم درآمد ۳۲ درصد برای اپراتورهای FWA را مورد بازنگری قرار دهد

​​