فناوری اطلاعات

امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس توسعه می‌یابد

 
با امضای تفاهم‌نامه بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت بورس کالای ایران، همکاری پیرامون تسهیل تبادل الکترونیکی اطلاعات و توسعه به‌کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس تفاهم شد.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی توسعه تجارت الکترونیکی، در تفاهمنامه همکاری که بین این مرکز و شرکت بورس کالای ایران به امضا رسید، مقرر شد تا همکاری پیرامون تسهیل تبادل الکترونیکی اطلاعات به منظور انجام وظایف محوله طبق قوانین و مقررات حاکم بر مرکز و شرکت بورس کالای ایران و توسعه به‌کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس کالای ایران انجام شود.
 
طبق این تفاهم‌نامه همکاری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم‌فکری و مشاوره‌های لازم به منظور به‌کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس را ارائه می‌کند.
 
همچنین بر اساس وظایف و نیازهای طرف شرکت بورس کالا و طبق مصوبه‌های قانونی، دسترسی لازم به اطلاعات موجود در سامانه‌های تحت مدیریت خود را در رابطه با فرآیندهای کالاهای مرتبط ایجاد و در اختیار آن شرکت قرار خواهد داد.
 
البته طرفین همچنین متعهد شدند ضمن رعایت و حفظ محرمانگی همه داده‌های مبادله شده، از هرگونه بهره‌برداری تجاری یا خارج از صلاحیت‌های قانونی خود پرهیز کنند.

​​