فناوری اطلاعات

74 درصد سازمان‌ها از پلتفرم DevOps استفاده می‌کنند

منبع: همکاران سیستم
در طول یک سال گذشته و در جریان پراکندگی کسب و کارها در جریان همه گیری ویروس کرونا پلتفرم DevOps نه تنها به حفظ ارتباطات سازمانی کمک کرد، بلکه توانست توسعه ابزارهای مورد نیاز آنها را هم سرعت ببخشد. در این جریان بسیاری از سازمان‌ها توانستند از این طریق به فعالیت‌های خود ادامه دهند و علاوه بر آن از بخش‌های آی‌تی به صورت مداوم بهره ببرند.
سرویس DevOps که بهره‌وری و ارایه مداوم خدمات توسط بخش‌های آی‌تی را در جریان بحران کرونا ممکن کرد، امکان همسویی و همگام سازی برنامه نویسان برای توسعه اپلیکیشن‌های سازمانی را نیز فراهم آورد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیدند که DevOps از جمله پلتفرم‌هایی بود که در این یک سال در جریان دورکاری‌های گسترده سازمانی باعث شد بسیاری از سازما‌ن‌ها بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

این مطلب براساس نتایج حاصل از نظرسنجی روی 3200 سازمان انجام شد که مرکز RedGate Software مطالعه مذکور را به انجام رساند. این مرکز در حوزه تحلیل داده و تغییرات آی‌تی به عنوان نتیجه مستقیم انتشار ویروس کرونا فعالیت می‌کند.
در این بررسی مشخص شد تقریبا سه چهارم سازمان‌ها معادل 74 درصد آنها در حال حاضر به نوعی از پلتفرم DevOps در جریان فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند و کارکردهای این سیستم برای پایگاه داده بین پلتفرمی به میزان چشمگیر افزایش یافته است. نویسندگان گزارش نهایی این بررسی توضیح دادند: «جریان فناوری اطلاعات در یک سال گذشته به کمک این پلتفرم سریع‌تر، بهتر و ماندگارتر از قبل به جلو حرکت کرد.»
 

​​