تلفن همراه

رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران: فعالیت های مخابرات منطقه تهران، نماد تخصص و کار جهادی است

محمود زاده رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در بازدید از مرکز کنترل عملیات شبکه مخابرات تهران ، هدف از این بازدید را آشنایی هرچه بیشتر با وضعیت فناوری های مورد استفاده و فضای سرویس دهی به مشترکان مخابرات منطقه تهران عنوان کرد و اظهارداشت: آنچه که در مرکز کنترل عملیات شبکه مخابرات تهران مشهود است ، یکپارچگی و رعایت استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری است که بابروزرسانی های انجام گرفته شده شاهد پیوندی میان فناوری های قدیم و جدید توام با دانش و تخصص های روزآمد هستیم.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ،محمودزاده ، ایجاد و راه اندازی مجموعه ای هم افزا و یکپارچه را ناشی از مدیریت جهادی حاکم بر مخابرات منطقه تهران دانست و با اعتقاد به اینکه برای یکپارچگی کشور در این حوزه باید قدردان چنین مجموعه ای بود خاطرنشان کرد: همکاران پرتلاش مخابرات منطقه تهران با همین رویکرد جهادی می توانند بصورت سراسری و کشوری وارد عمل شوند اما بازتعریف مجدد و معماری جدید در سوئیچ و اکسس ها مورد نیاز است.
 
رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران برلزوم معماری جدید در شبکه مخابرات منطقه تهران تاکید کرد و گفت: با تکیه بر تجربیات قبلی و فناوری های دریافتی و همچنین سیستم هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار دارد می توان نظام مجموعه تهران را اقتصادی تر ببینیم و از مهندس ملک جعفریان می خواهم با بررسی های بیشتر در این باره اقدام کنند..
 
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری و تصمیم گیری درست در مقطع حساس کنونی ، مقوله ای مهم در مسیر رو به رشد مخابرات است تصریح کرد: امیدوارم با تعامل هرچه بیشتر ، چالش های موجود به پاردایم های مثبت تبدیل شود و کل سیستم به مرحله ای از بلوغ برسد تا با تصمیمات صحیح شاهد موفقیت مخابرات بعنوان پیشانی توسعه کشور باشیم.

​​