فناوری اطلاعات

تماشا کنید: عملکرد چهار ساله وزارت ارتباطات در چهار دقیقه

طی ۴ سال گذشته ۳۵ هزار و ۶۹۶ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل شده اند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه اینترنت روستایی با هدف عدالت ارتباطی از اهداف وزارت ارتباطات است.
 
با توجه به‌ شیوع بیماری کرونا در یکسال گذشته و تعطیلی مدارس، آموزش مجازی رونق گرفته است با ورود اینترنت به روستاها همه دانش آموزان می توانند از این آموزش مجازی بهره مند شوند که این موضوع موجب برقراری عدالت آموزشی شده است. توسعه اینترنت روستایی همچنین در ایجاد اشتغال موثر بوده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۹۶ تعداد ۱۸هزار و ۱۰۰ روستا معادل ۴۵/۸ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل بودند که این آمار تا پایان امسال به ۳۵هزار و ۶۹۶ روستا معادل ۹۰/۴ درصد رسیده است .
در فیلم کوتاه چهار دقیقه‌ای که تهیه شده تلاش چهار ساله وزارت متبوع به نمایش درآمده است.

​​