فناوری اطلاعات

مراسم رونمایی از سامانه‌های توسعه دولت الکترونیک با حضور رئیس جمهور برگزار شد

 
در پایان بیستمین نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رونمایی برخی از طرح‌های فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور آغاز شد.
 
 
فاز اول نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در سراسر کشور؛ سامانه جامع هوشمند تعاونی‌های کشور؛ سامانه‌های پنجره واحد مجوز‌های کشاورزی، رصد و پایش نهاده‌های کشاورزی، سامانه صدور مجوز‌های وزارت ارشاد و بازمهندسی مجوز‌ها و رونمایی از پنجره واحد خدمات مالیاتی از جمله طرح‌هایی که هم اکنون از سوی رئیس جمهور رونمایی می‌شوند.
 
همچنین قرار است از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان سلامت ایرانیان، رئیس سامانه رفاه، رئیس تعاونی‌ها و تعدادی از دستگاه‌ها که در زمینه توسعه الکترونیک فعال بودند؛ از سوی رئیس جمهور تقدیر شود.

​​