تلفن همراه

شرکت مخابرات ایران جز مشاغل گروه یک بوده و تعطیل نیست

شرکت مخابرات ایران با توجه شرایط موجود حاکم بر کشور وبا سطح بندی ستاد ملی مقابله با کرونا ، جز مشاغل گروه یک و ضروری محسوب شده  و به فعالیت خود ادامه می دهد .
 
 به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، با توجه به اطلاعیه ستاد ملی مقابله با کرونا که مشاغل گروه یک درهیچ‌یک از وضعیت‌های سه‌گانه تعطیل نمی‌شوند ، طرح دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران براساس اطلاعیه قبلی ادامه دارد .
 
بر این اساس طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال، براساس وضعیت رنگ بندی کرونای استانها است
 
بر اساس این خبر، مناطق مخابراتی متناسب با رنگ بندی استان ، نسبت به تنظیم برنامه ی دور کاری  و حضور همکاران در ادارات به شرح جدول زیر  با نظر وتأیید مدیران مناطق اجرا می شود.
 
مشاغل نوبت کاری ، خاص ومشاغلی که بطور مستقیم با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیران مناطق برنامه دورکاری خود را تنظیم و اجرا می کنند.
 
 

​​