فناوری اطلاعات

پروژه "بررسی تاثیرات متقابل امنیت فضای مجازی و زنجیره بلوكی و نظام مدیریت رمزارزها در كشور"

 
 
پروژه "بررسی تاثیرات متقابل امنیت فضای مجازی و زنجیره بلوكی و نظام مدیریت رمزارزها در كشور" در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام و نظام مدیریتی رمزارزها در کشور پیشنهاد گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجان بحرالعلوم مجری پروژه مذکور گفت: این پروژه در گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه­ها در پژوهشکده امنیت به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی آغاز گردید.
 
وی گفت: این پروژه در یک فاز انجام گرفت که می‌توان آن را به سه بخش تقسیم نمود. اولین بخش مربوط به مطالعه و بررسی رمزارزها است و شامل مطالعه مفاهیم فنی و اقتصادی در رمزارزها، ترسیم تصویری کلی از جایگاه کنونی رمزارزهای محبوب و پركاربرد در دنیای مالی و فناوری دیجیتالی با استخراج آمار و ارقام و مقایسه رمزارزهای محبوب با متغیرهایی مانند حجم کل سرمایه، قیمت و نوسانات آن، انجام و همچنین به دسته‌بندی انواع رمزارزها پرداخته شد. این دسته‌بندی به هفت گروه رمزارز با پلتفرم قرارداد هوشمند، رمزارز پشتیبان گمنامی، رمزارز با شبكه تسویه بانكی، رمزارز ایجادشده با هایپرلجر، رمزارزهای مرسوم برای پرداخت، رمزارز با سرویس‌های پوششی و رمزارز با ساختار توكن طبقه‌بندی شده اند. در هر دسته نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آن مورد بررسی قرار گرفته و در انتها واژه‌نامه جامع رمزارز تدوین و ارائه گردید.
 
به گفته بحرالعلوم بخش دوم مرتبط با مطالعه و بررسی فناوری زنجیره‌بلوكی است که شامل مطالبی چون مطالعه مفاهیم كلیدی در فناوری زنجیره بلوكی، مزایا و معایب استفاده از آن و كاربردهای فناوری زنجیره بلوکی می باشد و همچنین به بررسی زنجیره‌بلوكی و ساختار آن و نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات در این فناوری پرداخته شد. در ادامه الگوریتم‌های اجماع، كاربردها و استانداردهای مطرح در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و زیست بوم فنی فناوری زنجیره بلوكی از معماری كلان تا اجزاء و مولفه‌های اصلی پلتفرم‌ها شرح داده شد.
 
وی ادامه داد: در بخش سوم به بررسی و تحلیل در خصوص رویكرد سایر كشورها در مواجهه با رمزارزها پرداخته شد. در ابتدا دید كلی در رابطه با مزایا و چالش‌های موجود در رمزارزها و در بخش‌های بعدی پول دیجیتال بانك مركزی كشورهایی چون ونزوئلا، روسیه، ژاپن، چین، سوئیس، آمریكا و استونی مورد بررسی و همچنین رویكرد این كشورها در رابطه با رمزارزهای جهان‌روا بررسی گردید و در انتها نیز نظام مدیریتی رمزارزها در کشور برای رمزارزهای جهان‌روا، ICO، پول دیجیتال بانك مركزی و رمزارزهای منطقه‌ای پیشنهاد شد.

​​