فناوری اطلاعات

کشف یک قمارخانه مخفی در اپ استور !

منبع: مهر
 
اپل اپلیکیشنی را از اپ استور خود حذف کرد که در ظاهر یک بازی مخصوص کودکان اما در واقع قمارخانه آنلاین بود.
 
به نقل از تلگراف، یک اپلیکیشن جعلی در اپ استور اپل کشف شده که در ظاهر یک بازی کودکانه به نظر می‌رسد اما در حقیقت یک قمارخانه آنلاین بوده که فقط برای کاربران خارج از آمریکا ظاهر می‌شود.
 
این اپ «Jungle Runner ۲k۲۱» نام دارد و در اصل توسط تیم اپ استور تأیید شده بود. با این وجود دارای کد مخفی بود که آن را از یک بازی ساده به قمارخانه آنلاینی تبدیل می‌کرد که افراد بدون اطلاع اپل می‌توانستند با پول واقعی قمار کنند.
 
البته این اپ بعد از کشف ماهیت از اپ استور حذف شده است. برخی از کاربران در کشورهای خاصی که این اپ را دانلود کرده بودند به جای بازی رایانه‌ای با وب سایتی روبرو می‌شدند که دارای یک قمارخانه آنلاین بود.
 
کوستا الفتریو یکی از توسعه دهندگان اپلیکیشن ماهیت واقعی آن را کشف کرده است. او در این باره می‌گوید: اپ برای دریافت تاییدیه اپ استور وانمود می‌کند یک بازی رایانه‌ای است و در آمریکا شبیه یک بازی بسیار ساده برای کودکان کار می‌کرد.
 
البته این اپ چند ماه در اپ استور حضور داشت و حتی دو آپدیت نیز دریافت کرده بود. توسعه دهنده این اپلیکیشن، یک اپ دیگر نیز دارد که دقیقاً همین ماهیت را دارد. برخی کاربران در ترکیه و بخش‌هایی از اروپا می‌توانستند این قمارخانه آنلاین را ببینند.

​​