تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 15 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای شهریار، شهید فرد اسدی، شهید آل اسحاق، سیدالشهداء، ابوذر، شهید بابایی، پارک فناوری، گیلاوند، فیروزکوه، زرین دشت، آبسرد، رودهن، بومهن، ولیعصر، شهید رمضانی از تاریخ 26 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهدای شهریار با پیش شماره های 6522، 6524 الی 6529 در محدوده میدان سپاه، میدان فرمانداری، مصطفی خمینی شمالی، بلوار کلهر و در مرکز مخابرات شهید فرد اسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609، 6615، 6619 در محدوده خیابان های طوس، مبارز و در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق با پیش شماره های 7730، 7731، 7700، 7710 در محدوده اتوبان شهید بابایی، شهرک امام خمینی، پادگان لشکر، سازمان مدیریت بحران و در مرکز مخابرات سیدالشهداء با پیش شماره های 5570 الی 5579، 5513، 5514، 5517، 5607 در محدوده خیابان های مهدوی، رشیدی جهان، تهمتن، مهمان نوازان و در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های 6660 الی 6669، 6615، 6619، 6628، 6639، 6610، 6581، 6583 در محدوده بلوار معلم، یادگار امام، مرادخانی جنوبی، آیت ا.. سعیدی (جاده ساوه) به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابراتی شهید بابایی، پارک فناوری، گیلاوند، فیروزکوه، زرین دشت، آبسرد، رودهن، بومهن، ولیعصر، شهید رمضانی از ساعت 24 به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است. 
 

​​