فناوری اطلاعات

تمرکز گوگل بر «فرآیندهای تجاری به‌ عنوان خدمات» برای توسعه سازمانی

منبع: همکاران سیستم
«توماس کوریان» مدیر مرکز توسعه خدمات ابری گوگل به دنبال تلاش این شرکت برای دستیابی به موقعیت رقبای خود در حوزه سرویس‌های پردازش ابری بیش از هر زمان دیگر روی اتوماسیون و بهبود فرآیندهای تجاری متمرکز شده است.
 
آقای کوریان طی سخنرانی خود در کنفرانس مجازی «اتوماسیون دیجیتال مجاری در هر کجا» توضیح داد که تغییر تمرکز روی فرآیندهای تجاری-به‌عنوان-خدمات، عامل اصلی برای افزایش مهاجرت‌‌های ابری سازمان‌ها محسوب ‌می‌شود.
 
از سال‌های گذشته مهاجرت‌ فعالیت سازمان‌ها به فضای ابری بر اساس ادغام‌های فنی صورت می‌گرفت. کوریان در این خصوص اظهار داشت این مسئله به معنای مهاجرت برنامه‌های سازمانی به ماشین‌های مجازی و داده‌‌های سازمانی به پایگاه‌های داده ابری انجام می‌شود.
 
در حال حاضر تمرکز سنتی مدیران بازرگانی روی مشکلات عملی تجاری از جمله جست‌وجوی فرصت‌های جدید، بهبود تجارب مشتری و کاهش هزینه‌ها معلوم شده است.
 
او در این خصوص گفت: «با در اختیار گرفتن فناوری‌های اساسی و همچنین سهولت و کارایی بیشتر در دستیابی به روند تجاری می‌توان زمان ارزش‌گذاری را تسریع کرد. کاربران در واقع می‌خواهند مکان‌هایی را بیابند که در آن ارزش‌های مورد نیاز خود را به دست آورند. مکان‌هایی که وقتی قفل آنها باز می‌شود، در هر نقطه تماس با مشتری مورد استفاده قرار می‌گیرند».
 
کوریان در این کنفرانس در مورد چگونگی انتقال تلاش‌های مستمر از فضای سنتی به فضای پردازش ابری صحبت کرد تا نحوه توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های سازمان را تشریح کند.
 

​​