بازار سرمایه

سود 30 تومانی شرکت مخابرات ایران به ازای هر سهم

ICTna.ir – شرکت مخابرات ایران برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 به ازای هر سهم 30 تومان سود تقسیم کرد.
 
TCI Majma.jpeg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران این میزان سود را براساس 1791 میلیارد تومان سود حاصله شرکت اصلی تقسیم کرد.
 
گفتنی است، تقسیم این میزان سود، اعتراض برخی سهامداران مانند نماینده سهام عدالت را نیز در به دنبال داشت و عنوان شد باتوجه به اینکه سود سال گذشته نیز هنوز تقسیم نشده است، سود تقسیمی امسال در واقع توزیع سود قبلی است.

​​