تلفن همراه

خلاصه گزارش مجمع عمومی سال ۱۳۹۹ شرکت اطلاع رسان رایتل

منبع: رایتل
شرکت اطلاع رسان رایتل با فروش قریب به ۱۰ میلیارد‌ تومانی ، به سود خالص قریب ۲ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ دست یافت و از زیان خارج شد.
 

​​