تلفن همراه

حذف پاسخگویی به مشتریان همراه اول در 6 مرکز مخابراتی

فعالیت 6 مرکز مخابراتی در استان تهران در خصوص انجام خدمات امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار از تاریخ 5 تیر ماه متوقف می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، تمامی فعالیت های مربوط به پاسخگویی مشتریان و ارائه خدمات همراه اول در مراکز مخابراتی پاسداران، شهید باهنر، شهید دیالمه، پیروزی، شهید رجایی و آزادگان از تاریخ 5 تیر ماه حذف و به دفاتر پیشخوان دولت و مراکز مخابراتی منتخب منتقل می شود.
 
شایان ذکر است مشتریان می توانند جهت دریافت خدمات همراه اول به مراکز و دفاتر پیشخوان درج شده در جدول ذیل مراجعه نمایند.
 
A.PNG
 
B.PNG
 

​​