فناوری اطلاعات

در چه صورت امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی وجود دارد؟

منبع: خانه ملت
نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: در صورت فراهم شدن زیر ساخت های لازم در کشور امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی وجود دارد.
 
 
رسول فرخی میکال درباره امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی گفت:  در صورت فراهم شدن زیر ساخت های لازم می توان انتخابات ریاست جمهوری را به صورت الکترونیکی برگزار کرد به شرط این که بین مجلس و شورای نگهبان هماهنگی های لازم وجود داشته باشد تا وقفه ای در فرآیند انتخابات بوجود نیاید. 
 
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: از آنجایی که انتخابات در چهل ساله گذشته با سازو کار مشخصی برگزار شده بنابراین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی منعی ندارد و کسانی که به دنبال زیر سوال بردن آن باشند معلوم است اعتقادی به سازوکار موجود ندارند.
 
وی افزود:  نکته قابل توجه تکرار روند انتخابات در ایران بیش از سایر کشورها  است که این امر باعث می شود به واسطه تجارب مختلف هر دوره،  شاهد کمتر شدن این تخلفات باشیم و هرگز تقلب رخ ندهد. 
 
فرخی میکال تصریح کرد: سازوکار مشخصی  برای نظارت بر انتخابات و برخورد با تخلفات وجود دارد به این شکل که اگر میزان تخلفات بالا باشد انتخابات ابطال خواهد شد.
 
وی ابراز کرد: در صورت فراهم بودن زیر ساخت‌های لازم به گونه ای که ابهامی در اصل انتخابات به وجود نیاورد و از طرفی هم ضمانت‌های اجرایی و نظارتی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود داشته باشد، این موضوع در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ خواهد شد.

​​