تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات آیت ا.. ایروانی، قدس و قائمیه اسلامشهر از تاریخ هفتم تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آیت ا.. ایروانی با پیش شماره های 5524 الی 5527 در محدوده شهرک صنعتی، بلوار صنایع، یاس و کنار به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات قدس از ساعت 22 به مدت 6 ساعت و در مرکز مخابرات قائمیه اسلامشهر از ساعت 24 به مدت 8 ساعت دچار اختلال می شود .

 

​​