تلفن همراه

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، مهدیه و گیلاوند بومهن و شهید بابایی از تاریخ هشتم تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2691، 2675 در محدوده خیابان شیان، شیان سوم و در مرکز مخابرات مهدیه با پیش شماره های 5536 الی 5539، 5547 الی 5549 در محدوده خیابان تشکری موحد و کوچه های خشایی، میثم و معتمد به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابرات گیلاوند بومهن و شهید بابایی از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود .
 
 
 

​​