تلفن همراه

تمدید دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران برای حداکثر 70 درصد کارکنان

با توجه به خطر افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا ، طرح دورکاری برای 70درصد کارکنان ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران در مناطقی که در جدول رنگبندی کرونا ، قرمز اعلام شده اند تا 31 تیر ماه 1400تمدید شد
 
به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، و با توجه به اطلاعیه استانداریها ، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال, تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ با شرط حداکثر 70 درصد کارکنان دورکار در مناطق قرمز ، تمدید ومیزان دورکاری تا سقف تعیین شده با نظر مدیر مربوطه اجرا می شود. همچنین ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران نیز از ۸ الی ۱۵ است.
 
بر اساس این خبر، مناطقی که از سوی استانداری مربوطه ضوابط دیگری برای ساعت کار و دورکاری تعیین شده، می توانند بر اساس همان بخشنامه اقدام کنند.
 
گفتنی ست, مشاغل خاص و مشاغلی که مستقیما با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیر مربوطه, میزان دورکاری آنان تعیین می شود.
 

​​