تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات یوسف آباد قوام، شهید مفتح و شهدای لواسان از تاریخ 14 تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات یوسف آباد قوام با پیش شماره های 6558، 6594 در محدوده این مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابرات شهید مفتح و شهدای لواسان از ساعت 1 بامداد به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​