فناوری اطلاعات

منتخبان بهترین ایده «اتاق فرار» در جشنواره رازگشا معرفی شدند

 
منتخبان بهترین ایده «اتاق فرار» هدفمند در جشنواره ملی رازگشا که میدان رقابتی جذاب، جدید و هیجان‌انگیز برای تمامی علاقه‌مندان به حوزه بازی و سرگرمی‌های نوین است، معرفی شدند.
 
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، جشنواره ملی رازگشا که میدان رقابتی جذاب، جدید وهیجان‌انگیز برای تمامی علاقه‌مندان به حوزه بازی و سرگرمی‌های نوین بود و برای اولین بار با محور سرگرمی اتاق فرار برگزار شد. معاونت پژوهش بنیاد با حضور در فرآیند داوری آثار مرتبط با ایده اتاق فرار هدفمند و پس از بررسی ۶۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه این رویداد و شرکت در جلسه دفاع مرحله نهایی آنها، در نهایت ۳ اثر برگزیده بنیاد را معرفی کرد.
 
با انتخاب معاونت پژوهش بنیاد، اثر اتاق شناختی راش از ثمین کلباسی با کاربرد هدفمند ارزیابی مهارت‌های شناختی کودکان، اثردانشمند دیوانه طرح مشترک صبا شاهسوارانی و مهدیه غلامی با کاربرد تقویت مهارت‌های شناختی و تدریس دروس پایه به کودکان و اثردیوانگی از محدثه اژدری با کاربرد تمرین مهارت‌های نمایشی برای هنرجویان هنرهای نمایشی به عنوان طرح‌های اول تا سوم معرفی شدند.
 
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ضمن معرفی و تقدیر از این ۳ طرح برتر بهترین ایده اتاق فرار هدفمند به طرح‌های برگزیده اول و دوم مبلغ ۴ میلیون تومان و به اثر برگزیده سوم مبلغ ۲ میلیون تومان جایزه اهداء کرد.
 
منظور از اتاق فرار هدفمند ایده‌هایی هستند که افزون بر سرگرم کردن مخاطب در مسیر حل معمای اتاق فرار، با انجام مطالعات زمینه‌ای به دنبال آموزش نظری یا مهارتی به مخاطب است.
 
برگزیدگان بنیاد می‌توانند با اجرایی کردن و تکمیل اثر خود از امتیاز حضور در رویداد جایزه بازی‌های جدی ۱۴۰۰ بدون غربال اولیه استفاده کرده و در این رویداد نیز شرکت کنند.

​​