تلفن همراه

توسعه در مرکز مخابرات مهدیه

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات مهدیه از تاریخ 20 تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات مهدیه از ساعت 24 به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​