فناوری اطلاعات

روند رو به رشد ثبت اختراعات در پژوهشگاه فضایی

 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از روند رو به رشد ثبت و اعتبارسنجی اختراعات در پژوهشگاه فضایی ایران خبر داد.
 
 حسین صمیمی با اعلام خبر فوق گفت: در سال‌های اخیر پژوهشگاه فضایی ایران اهتمام ویژه‌ای به فرآیند تجاری‌سازی نتایج حاصل از پژوهش و تحقیقات داشته است. تجاری‌سازی نتایج تحقیقات از سویی، به توسعه پایدار و مستمر فناوری در پژوهشگاه کمک می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند بستر مناسبی برای تامین منابع مالی مورد نیاز در توسعه فناوری‌ها شود. 
 
دکتر صمیمی تصریح کرد: اولین گام در تجاری‌سازی فناوری‌های نوین، ثبت حقوقی این دستاوردها با هدف حفظ مالکیت فکری و صیانت از دستاوردهای علمی متخصصان است که با اخذ گواهی ثبت اختراع از مرکز مالکیت معنوی ایران محقق می‌شود. 
 
وی افزود: پس از اثبات حق مالکیت فکری و دریافت گواهی حقوقی ثبت اختراع، در ادامه مسیر تجاری‌سازی فناوری‌ها، الگوهای مختلفی از جمله اعطای لیسانس و دریافت حق بهره‌برداری، همکاری مشترک، سرمایه‌گذاری مشترک و دیگر روش‌ها به‌کارگرفته می‌شود تا در نهایت، چرخه تجاری‌سازی نتایج تحقیقات تکمیل شود.
 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه تحقق هر چه بهتر تجاری‌‍‌سازی نیازمند اهتمام تمامی پژوهشگران به موضوع "ثبت اختراع" است، روند ثبت و اعتبارسنجی اختراعات را طی سال‌های گذشته مثبت ارزیابی کرد و گزارشی آماری از میزان گواهی ثبت و اعتبارسنجی اختراعات اخذ شده از سال ۹۶ تاکنون ارائه کرد.
 
دکتر صمیمی ضمن تقدیر از تلاش همکاران اداره تجاری‌سازی این پژوهشگاه ابراز امیدواری کرد: در سال‌ ۱۴۰۰ نیز ثبت مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشگاه با جدیت دنبال شود.
 
به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران ، وی تصریح کرد: در سه ماهه اول سال‌جاری ۳ گو اهی ثبت اخترا ع و یک گواهی اعتبارسنجی اختراع اخذ شده و ۱۴ پرونده ثبت اختراع و ۱۰ پرونده  اعتبا رسنجی اختراعات نیز  در دستور کار قرار د ارد. 
 

​​