تلفن همراه

صورتحساب تلفن ثابت خود را غیرحضوری پرداخت نمایید

مخابرات منطقه تهران، در راستای مشتری مداری و با توجه به شرایط ویژه دوران شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن بر بخش های آسیب پذیر جامعه، در خصوص پرداخت صورتحساب قبوض تلفن ثابت مساعدت لازم را با مشتریان انجام می دهد.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، شهروندان تهرانی می توانند به منظور جلوگیری از قطع ارتباط تلفنی و با عنایت به لزوم پرداخت صورتحساب قبوض تلفن ثابت در پایان هر ماه، طبق روال معمول نسبت به پرداخت صورتحساب پایان دوره و یا به روز تلفن ثابت خود اقدام نمایند. همچنین مشتریانی که تلفن ثابت آنها به دلیل بدهی به صورت کامل و یا یک طرفه قطع شده است، نیز می توانند بدون مراجعه به مراکز مخابراتی و از طریق تماس با شماره 2000 از میزان بدهی میان دوره و پایان دوره تلفن خود مطلع شده و بدون نیاز به شناسه قبض، به صورت 24 ساعته از همان طریق بدهی خود را پرداخت نمایند.
 
شایان ذکر است مشتریان تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت مخابرات تهران برای استفاده از خدمات مخابراتی و یا پرداخت قبوض خود می توانند از کد دستوری ستاره 2020 مربع از طریق گوشی تلفن همراه یا شماره 2000 استفاده کنند و یا به وب سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس  WWW.TCI.IR  مراجعه نمایند.

​​