تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید کلانتری و آیت اله کاشانی از تاریخ 27 تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش شماره های 8877 الی 8879، 8864 الی 8867 ، 8887، 8888، 8885، 8819، 8820، 8608 در محدوده خیابان های آفریقا، شهید دستگردی، فرزانه شرقی و در مرکز مخابرات آیت اله کاشانی با پیش شماره های 4400 الی 4409، 4495، 4497، 4603  در محدوده خیابان های فردوس، ابراهیمی جنوبی و ستاری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​