تلفن همراه

مرکز مخابرات آزادگان توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آزادگان از تاریخ 28 تیر ماه آغاز  می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های 8850 الی 8854، 8873 الی 8876، 8817، 8849، 8602، 8603  در محدوده خیابان های بخارست  مدرس به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​