تلفن همراه

آذری جهرمی: کل سرورهای تلگرام که به ایران آمده 70 سرور بوده و قیمت آنها 2 هزار دلار بوده است

منبع: قرن نو

وزیر ارتباطات: تلگرام 5 موردی که ما گفته بودیم محدود کرد اما در مورد مسائل امنیتی حاضر نشد محدودیت اعمال کند و دستگاه امنیتی به قوه قضاییه شکایت کرد و مسدود شد.


​​