فناوری اطلاعات

گزارش عملکرد شورای عالی فضای مجازی به رئیس جمهور منتخب ارائه شد

دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارشی از آخرین فعالیت‌ها و اقدامات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را به رئیس جمهور منتخب ارائه کرد.
 
 
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب دیدار کرد.
 
در ادامه دیدارهای مقامات دولتی و کارگزاران نظام با رئیس جمهوری منتخب، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با حضور در دفتر رئیس جمهوری منتخب با وی دیدار کرد.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی در این دیدار با تبریک موفقیت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در انتخابات و آرزوی توفیق برای وی و دولت سیزدهم، گزارشی از آخرین فعالیت‌ها و اقدامات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرد.

​​