فناوری اطلاعات

طرح «مدیریت ترافیک هوایی پرنده‌‎های بدون سرنشین» به اتمام رسید

منبع:
 
طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی با عنوان « مدیریت ترافیک هوایی پرنده‌‎های بدون سرنشین در ارتفاع کم با استفاده از نظریه بازی» به اتمام رسید.
 
به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران، طرح پژوهشی دانشگاهی مشترکی که با عنوان «مدیریت ترافیک هوایی پرنده‎‌های بدون سرنشین در ارتفاع کم با استفاده از نظریه بازی» در قالب رساله دکتری با دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران تعریف شده بود، با موفقیت به اتمام رسید.
 
هدف از این رساله، مدیریت ترافیک هوایی و بررسی مسئله پرواز هم‌زمان چند پرنده بدون سرنشین در یک محیط شهری و در ارتفاع کم، با استفاده از نظریه بازی است به طوری‌که پرنده‌های در حال پرواز در طول مسیر، حداقل فاصله ایمن از یکدیگر را داشته و در مسیر، تداخل نداشته باشند.
 
با توجه به مشکل افزایش ترافیک حمل و نقل زمینی، استفاده از حمل و نقل هوایی شهری یا به اختصار هوانوردی شهری، راه‌حلی است که خود موجب افزایش میزان پروازهای پرنده‌های بدون سرنشین و انواع پرنده‌های دیگر می‌شود. از این‌رو، مدیریت، زمان‌بندی و استفاده بهینه از تمام ظرفیت هوایی و فضای پروازی اهمیت می‌یابد.
 
مهم‌ترین مسئله‌ای که در زمینه پرواز هم‌زمان چندین پرنده باید بررسی شود، عدم تداخل زمانی و مکانی بین دو پرنده است. در حرکت هم‌زمان چندین پرنده باید حداقل فاصله در افق و فاصله در راستای قائم بین پرنده‌ها حفظ شود. لذا ین طرح، با هدف حل مسئله ترافیک هوایی و مدیریت ترافیک و رفع تداخل پرواز توسط خود پرنده و از طریق مدیریت ترافیک به‌صورت غیرمتمرکز انجام شد. روش حل و مسیریابی هر یک از پرنده‌ها نیز با استفاده از نظریه بازی‌ها در انتخاب مسیر و انجام مانورهای رفع برخورد صورت گرفت.
 
از جمله دستاوردهای فنی این طرح نیز می‌توان به مدل‌سازی و شبیه‌سازی پرواز هم‌زمان چندین پرنده در حضور موانع طبیعی و غیرطبیعی، پیاده‌سازی پرواز مشارکتی بین چندین عامل، پیاده‌سازی الگوریتم تشخیص و رفع برخورد در پرواز هم‌زمان چندین پرنده و بهینه‌سازی تابع هزینه زمانی برای رسیدن به نقطه هدف اشاره کرد.

​​