تلفن همراه

انجام ۲۲ میلیون مکالمه از طریق رومینگ ملی

منبع: ایسنا
 
اجرای رومینگ ملی یعنی درصورت نبود آنتن یک اپراتور در منطقه‌ای، بتوان از آنتن اپراتور دیگر استفاده کرد و در سه ماهه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۲ میلیون مکالمه از طریق رومینگ ملی صورت گرفته است.
 
 رومینگ ملی نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتور رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی با این هدف انجام شد که چنانچه در منطقه‌ای، سیم‌کارت مشترکان آنتن نداشت، آن‌ها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، استفاده کنند. این طرح از سال ۱۳۹۷، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور روستایی به صورت فراگیر به اجرا درآمد.
 
آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مکالمات از طریق رومینگ ملی، حاکی از آن است که در سه ماهه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۲۲ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۱۸۱ مکالمه از طریق رومینگ ملی بین اپراتورهای مختلف تلفن همراه صورت گرفته است.
 
تعداد مکالمات از طریق رومینگ ملی به تفکیک اپراتور در جدول زیر آمده است.
 

​​