تلفن همراه

تمدید دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران برای حداکثر ۵٠ درصد کارکنان

با توجه به افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا ، طرح دورکاری برای ۵٠ درصد کارکنان ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴٠٠ تمدید شد .
 
به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری و کاهش شیوع ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال, تا ۳۱ شهریورماه ۱۴٠٠ به شرط حداکثر ۵٠ درصد کارکنان دورکار ، تمدید و میزان دورکاری تا سقف تعیین شده با نظر مدیر مربوطه اجرا می شود.
 
همچنین ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران نیز برابر اطلاعیه قبلی از ۸ الی ۱۵ می باشد.
 
بر اساس این خبر، مناطقی که از سوی استانداری مربوطه ضوابطی برای ساعت کار اعلام شده،  می توانند بر اساس همان بخشنامه اقدام کنند.
 
گفتنی ست, مشاغل خاص و مشاغلی که مستقیما با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیر مربوطه, میزان دورکاری آنان تعیین می شود.

​​