فناوری اطلاعات

اجرای ۳ سامانه خدمت نوین فضایی به بخش خصوصی سپرده می شود

منبع: مهر
 
سازمان فضایی ایران ۳ سامانه پایش ماهواره‌ای را در قالب پروژه به بخش خصوصی واگذار می کند.
 
 برون سپاری اجرای سه سامانه خدمت نوین فضایی همراه با داشبورد مدیریتی به بخش خصوص در راستای انجام وظایف حاکمیتی سازمان فضایی ایران انجام می‌شود.
 
این سامانه‌ها شامل سامانه پایش ماهواره‌ای «برف و ابر»، «صیدگاه‌های آبی جنوب کشور» و «پهنه بندی ریسک خشکسالی» است که در قالب پروژه، به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
 
این سامانه‌ها با پایش خودکار و مداوم پدیده‌ها و ارائه نتایج تحلیلی شامل نقشه‌ها، نمودارها، لیست‌ها و شاخص‌ها در قالب داشبوردهای مدیریتی به کاربران نهایی و مدیران، بینش لازم جهت تصمیم گیری در سطح کشوری و استانی، اتخاذ سیاست‌ها و برنامه ریزی های لازم در زمان مناسب را فراهم می‌کنند.
 
متقاضیان و واجدین شرایط می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه کنند. آخرین مهلت ثبت درخواست و ارائه پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز ساعت ۱۱ صبح روز ۶ مهر ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.
 
متقاضیان باید پیشنهادیه خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز تا این تاریخ در سامانه ستاد بارگذاری کنند.

​​