فناوری اطلاعات

استفاده از سگ روباتیک برای جستجوی خطوط برق آسیب دیده

منبع: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
یک سگ روباتیک به نام بوستون داینامیک آموزش می بیند تا در خیابان های حومه آدلاید واقع در استرالیا قدم بزند و خطوط برق را رصد کند.
 
در حال حاضر شرکت آب و برق SA Power Networks به این سگ آموزش می دهد تا مشکلات دکل و سیم های برق را بررسی کند.
 
این ربات می تواند بر روی سطوح ناهموار حرکت کند و تا ۱۴ کیلوگرم تجهیزات مانند دوربین را حمل کند. از موانع اجتناب کرده و پس از سقوط خود را جمع کند. همچنین ابزار هوشمند مذکور می‌تواند پس از ثبت عکس آن را برای کارمندان انسانی ارسال کند و آنها را از ورود به زمین های خطرناک باز دارد.
 
برای آموزش ربات مذکور از نوعی سیستم هوش مصنوعی استفاده می‌شود که شباهت زیادی به آموزش به حیوانات خانگی دارد. در حقیقت از نوعی هوش مصنوعی به نام «یادگیری تقویت شده» برای آموزش سگ استفاده می‌شود.
 
اگر ربات فعالیتی را به درستی انجام دهد (مانند عکاسی از یک دکل) جایزه و با انجام فعالیتی اشتباه واکنشی منفی دریافت می‌کند.
 
این شرکت توزیع برق علاوه بر سگ‌های رباتیک از پهپادها و فناوری‌های دیگر برای نظارت بر تجهیزات استفاده می‌کند.
 
با استفاده از این ربات علاوه بر محافظت از نیروی انسانی از قطعی برق اجتناب می‌شود و جمع آوری اطلاعات ارتقا می‌یابد.

​​