تلفن همراه

دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران برای حداکثر 30درصد کارکنان تا 30مهر تمدید شد

با توجه به خطر افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا، طرح دورکاری برای 30درصد کارکنان ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران از یکم تا 30 مهرماه تمدید شد.
 
به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال, از یکم تا ۳۰ مهر ماه به شرط حضور حداکثر ۳۰ درصد کارکنان دورکار ، تمدید و میزان دورکاری تا سقف تعیین شده با نظر مدیر مربوطه اجرا می شود.
 
همچنین ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران نیز از ۸ الی ۱۵ است.
 
بر اساس این خبر، مناطقی که از سوی استانداری مربوطه ضوابطی برای ساعت کار و دورکاری تعیین شده، می توانند بر اساس همان بخشنامه اقدام کنند.
 
گفتنی ست, مشاغل خاص و مشاغلی که مستقیما با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیر مربوطه, میزان دورکاری آنان تعیین و اجرا می شود.

​​