فناوری اطلاعات

قانون جدید کالیفرنیا به داد کارگران آمازون می رسد

منبع: مهر
 
ایالت کالیفرنیا قانونی را تصویب کرد که اجازه نمی دهد شرکت های بزرگ اهداف بالایی برای تعیین سطح عملکرد کارگران انبارها تعیین کنند. چنین اهدافی از استراحت کارگران جلوگیری می کند.
 
 به نقل از ورج، گوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که اجازه نمی‌دهد آمازون و شرکت‌های دیگر کارگرانی را مجازات کنند که به دلیل استراحت کردن یا خوردن وعده غذایی نمی‌توانند به سطح تعیین شده برخی پارامترهای عملکرد دست یابند.
 
این قانون به کارگران انبارها اجازه می‌دهد اهداف تعیین شده برای سطح مناسب عملکرد را به چالش بکشند. بسیاری معتقدند این اهداف سبب می‌شود کارگران از رفتن به دستشویی یا استراحت کردن طی روز خودداری کنند.
 
لایحه مذکور در واکنش به نرخ بالای جراحات اعلام شده در انبارهای آمازون نوشته شده است. طبق اطلاعات موجود در این شرکت میزان عملکرد مطلوب کارگران به وسیله الگوریتم‌هایی تعیین و اجرا می‌شود.
 
البته در قانون مذکور به طور واضح نامی از آمازون برده نشده، اما قانونگذاران به خوبی می‌دانند این غول تجارت الکترونیک تحت تأثیر قانون قرار می‌گیرد. طی سال‌های اخیر آمازون به دلیل تعیین سطح عملکرد کار کارگران بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
 
همچنین این قانون شرکت‌هایی مانند آمازون را مجبور می‌کند درباره الگوریتم‌های تعیین عملکرد شفاف‌تر عمل کنند و آن را برای کارگران و قانونگذاران توضیح دهند.

​​