تلفن همراه

ساترا: اپلیکیشن «ذره‌بین» بیشتر یک پلتفرم رسانه‌است که باید مجوز دریافت کند

منبع: پیوست
 
ساترا در گزارشی اعلام کرده است که اپلیکیشن «ذره‌بین» با توجه به دارا بودن قسمت‌های ویژه صوت و تصویر بیشتر یک پلتفرم رسانه‌ای است که باید برای دریافت مجوز فعالیت صوت و تصویر از ساترا اقدام کند.
 
شورای رسانه‌های کاربر محور ساترا با تهیه گزارشی اعلام کرده است که اگر خدمات صوت و تصویر این پلتفرم مانند بخش‌های مربوط فیلم و سریال از بستر اپلیکیشن حذف شود با توجه به غلبه کارکرد جویشگری در بخش‌های مختلف اپلیکیشن دیگر به منزله رسانه صوت و تصویر تلقی نشده و در محدوده تعریف شده برای صلاحیت تنظیم‌گری ساترا قرار نمی‌گیرد.
 
شورای رسانه‌های کاربر محور به عنوان بازوی اجرایی و علمی تنظیم‌گری رسانه‌های کاربر محور ساترا به شمار می‌آید و یکی از اقدامات این شورا بررسی بازیگران جدید حوزه صوت و تصویر و نسبت آن با محدوده تنظیم‌گری ساترا است از همین رو این شورا اقدام به بررسی اپلیکیشن ذره‌بین و جایگاه این اپلیکیشن در مقابل ساترا کرده است.
 
این شورا پیشنهاد داده است تا تفاهم‌نامه مشترکی میان ساترا و همراه اول به عنوان متولی ذره‌بین امضا شود و الزامات این سوپر اپلیکیشن از طریق این تفاهم‌نامه پیگیری شود.
 
اهمراه اول اپلیکیشن ذره‌بین را یک جویشگر یا موتور جستجو تعریف کرده است اما قرار گرفتن ویترین‌های مختلف روی این اپلیکیشن این تصور را ایجاد کرده‌است که این ذره‌بین به غیر از جویشگری از کارکردهای دیگری نیز برخوردار است.
 
بسیاری ازبخش‌های ذره‌بین این اپلیکیشن را در قامت یک VOD قرار می‌دهد چرا که در زیربخش تماشا دو قسمت فیلم وسریال روی آن فعال است.
 
با وجود رویکر اپلیکیشن، شواری رسانه‌های کاربر محور ساترا با توجه به جایگاه ذره‌بین امکان تبدیل شدن آن را به دروازه دسترسی به محتوای صوتی و تصویر را داده است از همین رو اعلام کرده است که باید منافع عمومی نظیر دسترسی، رقابت، انصاف خدمت عمومی و حفاظت از کودکان و نوجوانان روی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود.
 
این شورا تاکید کرده است که پلتفرم‌های نظیر ذره‌بین که موتورهای جست‌وجود محسوب می‌ش وند باید الزامات بی‌طرفی و عدم تبعیض، شفافیت، ترویج خدمات عمومی، الزامات کنترل والدین و تاییدیه سنی را روی بستر خود رعایت کنند.
 
پیشتر نیز این اختلاف نظر میان ساترا و همراه اول برسر دریافت مجوز برای روبیکا وجود داشت.

​​