فناوری اطلاعات

هشدار برای عدم تخصیص بودجه برای تولید نیمه رسانا

منبع: مهر
 
به گفته مارگارت وستاگر کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا، آمریکا و اتحادیه اروپا باید در بحبوحه کمبود جهانی تراشه از مسابقه تخصیص رایانه برای پشتیبانی از تولید نیمه رسانا اجتناب کنند.
 
به نقل از رویترز، کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا هنگام سخنرانی در دانشگاه لوون گفت: ما باید از مسابقه در تخصیص یارانه اجتناب کنیم. چنین مسابقه‌ای سبب فقیرتر شدن همه می‌شود.
 
او همچنین هشدار داد مالیات دهندگان باید مبلغ این یارانه را تأمین کنند.
 
وستاگر در سخنانش افزود: در وضعیت فعلی، ممکن است شرکت‌ها با وسوسه‌ای روبرو شوند که مقاومت در برابر آن سخت است. آنها دولت‌ها را با یکدیگر مقایسه و چشم‌انداز را بررسی کنند تا ببینند چه کشوری مبلغ بیشتری هزینه می‌کند. اما خطر این است که اجازه دهیم مالیات‌دهندگان، چه اروپایی و چه آمریکایی این هزینه را پرداخت و پاداش کمی درقبال این سرمایه گذاری دریافت کنند.

​​