تلفن همراه

مجمع عمومی مخابرات با استخدام رسمی ایثارگران موافقت کرد

ICTna.ir - مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران با اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ برای تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به استخدام رسمی موافقت کرد.

TCI.png

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، از آنجایی که اجرای این بند از قانون بودجه برای جذب منابع انسانی نیاز به برگزاری مجمع عمومی داشت، صبح امروز مجمع عمومی مخابرات برگزار شد.

ابراهیم محمودزاده، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در جلسه این مجمع گفت: با اتفاق آرای به دست آمده، مطابق تدابیر پیشٰبینی شده از قبلُ فراید اجرای این کار را دنبال خواهیم کرد.

براساس بند "د" تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی است یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام کنند.

براساس قانون، اعتبار موردنیاز این حکم از محل ردیف ۸۸-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی ذیربط قرار می‌گیرد.

مسوولیت حسن اجرا و نظارت بر این قانون به عهده سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام ‌دستگاه‌های ذیربط است.


​​