فناوری اطلاعات

تفاهم نامه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با امضای تفاهم نامه ای با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای عملیاتی سازی پروژه ها، بهبود شاخص ها و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات تفاهم کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تحقق اهداف "سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات" با رعایت ملاحظات سند "تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات" مصوب شورای عالی فضای مجازی، تحقق محورهای هشتگانه "برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات" تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، رشد روز افزون بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (توسعه اقتصاد دیجیتال) و اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه ای بین علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.
"عملیاتی سازی پروژه ها، بهبود شاخص ها و تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مرتبط با ماموریت ها و تکالیف پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات" موضوع این تفاهم نامه است.
 
بر اساس این گزارش، اهداف کلی این تفاهم نامه به شفاف سازی نقش دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات در اجرای پروژه ها، بهبود شاخص های عملکردی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، ارتقای سطح تعامل، هم افزایی و تعهد اجرایی بین وزارت ارتباطات با دستگاه های تابعه و مجریان مربوطه، تحقق اهداف عملیاتی، اجزا و اقدام کلان سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و استفاده بهینه از منابع موجود وزارت ارتباطات و دستگاه های تابعه برای تحقق اهداف مذکور می پردازد.
بر اساس این تفاهم نامه تعهدات پژوهشگاه در دو دسته اهداف عملیاتی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و اجرای کلان پروژه های مربوطه تعریف شده است.
بنابراین و برای تحقق اهداف عملیاتی، پژوهشگاه مکلف شد تا نسبت به تحقق شاخص های عملکردی تدوین طرح جامع ارتباطی، تدوین طرح جامع اطلاعاتی، تدوین طرح الزامات استقلال شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات مدیریت شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات خدمات شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات سالم سازی و امنیت شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، ارتقاء و توسعه خدمات آزمایشگاه های امنیت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین برخی مباحث آموزشی و مهارتی اقدام کند.
همچنین، به منظور تحقق شاخص های عملکردی نیز پژوهشگاه مکلف به تحقق اقدام کلان مندرج در سند "طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات" و اجرای کلان پروژه های متعددی شد که باید برنامه اجرایی مشتمل بر زیرپروژه ها، اقدامات اجرایی، زمان بندی، اعتبارات، الزامات، پیوست ها و پیش نیازها را با رعایت ملاحظات سند "تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات" مصوب شورای عالی فضای مجازی ظرف چهار هفته پس از امضای این تفاهم نامه در چارچوب منشور ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت تهیه کند.
بر اساس بخش دیگری از این تفاهم نامه، مجری شبکه ملی اطلاعات نیز باید هماهنگی لازم برای استفاده از منابع اطلاعاتی و داده ای مورد نیاز سایر دستگاه های تابعه، برآورده نمودن الزامات اعلامی پژوهشگاه، تامین و تخصیص منابع مالی و پشتیبانی از حسن اجرای فعالیت های مرتبط با تحقق شاخص های عملکردی را به عمل آورد.

​​