تلفن همراه

رفع خرابی 80 مورد از تجهیزات مخابراتی با سامانه نظارت مردمی روابط عمومی

روابط عمومی مخابرات منطقه تهران در راستای بهبود خدمت رسانی به شهروندان تهرانی، سامانه نظارت مردمی را از طریق شبکه های اجتماعی راه اندازی کرده است، که از ابتدای سال جاری بیش از 80 مورد گزارش های مردمی پیگیری و خرابی های تجهیزات مخابراتی منصوبه در سطح شهر، رفع مشکل شده است.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، در طرح سامانه نظارت مردمی در اداره کل روابط عمومی، مشترکان با مشاهده تجهیزات مخابراتی معیوب از جمله پست، کافو، سیم کشی، حوضچه، دستگاه تلفن همگانی و سایر موارد، می توانند گزارش تصویری خرابی  تجهیزات مذکور را برای پیگیری و رفع نواقص از طریق شبکه های اجتماعی به شماره 09905413056 ارسال کنند.
شایان ذکر است کارشناسان
 
روابط عمومی مخابرات منطقه تهران پس از دریافت تصاویر مورد نظر از طریق شبکه های اجتماعی، ضمن ثبت و کدگذاری در سامانه نظارت مردمی، تصاویر خرابی تجهیزات مخابراتی را به مراکز مخابراتی منطقه تهران ارسال و ادارات کل مناطق مربوطه پس از پیگیری و رفع نواقص، گزارش تصویری از تجهیزات اصلاح شده تهیه می کنند و و در نهایت تصویر اصلاح شده به مشترک ارسال می شود.

​​