فناوری اطلاعات

واردات ماینر به کشور آزاد است

منبع: ایلنا
 
معاون گمرک ایران اظهار داشت: در دو ماه گذشته ترخیص‌هایی از ماینر به کشور داشته‌ایم و در سال جاری 10.5 میلیون دلار دستگاه‌ها و تجهیزات مربوطه به کشور وارد شده است.
 
 مهرداد ارونقی با بیان اینکه واردات ماینر به کشور آزاد است، اظهار داشت: در دو ماه گذشته ترخیص‌هایی از ماینر به کشور داشته‌ایم و در سال جاری  10.5 میلیون دلار  دستگاه‌ها و تجهیزات مربوطه به کشور وارد شده است. 
 
وی افزود: سال گذشته هم دستگاه‌های ماینر ترخیص شدند.
 
معاون گمرک ایران ادامه داد: البته اخباری مبنی بر حرام بودن استخراج ماین از سوی برخی از مراجع منتشر شد اما به هر حال تا همین ماه با بررسی قوانین مرتبط واردات انجام شده ‌است.

​​