تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید توکلی توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهید توکلی از تاریخ 18 آذر ماه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید توکلی از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​