تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید تندگویان و ولیعصر(عج) از تاریخ 21 آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2250 الی 2253، 2230 الی 2233، 2630 الی 2632، 2614 و 2624 در محدوده خیابان های استاد حسن بنا و امیر هدایتی و در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های 7750 الی 7753 و 7760 الی 7767 در محدوده خیابان های بهار، سازگار، جوادنیا و حمزه علمداری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​