تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید رجایی و شهید محلاتی از تاریخ 29 آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید رجایی با پیش شماره های 8838، 8849، 8890 الی 8894، 8603، 8880، 8889، 8885 در محدوده خیابان های سرو، شهید صدر، کریم خان زند، میرزای شیرازی و حافظ به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید محلاتی از ساعت 24 به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​