تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات آیت اله ایروانی، هجرت و شهید بهشتی از تاریخ 30 آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آیت اله ایروانی با پیش شماره 5519، 5528 در محدوده روستای علی آباد قاجار و کمربندی آزادگان به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات هجرت از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت و در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​