تلفن همراه

با تلکام 2021/ سلطانی: استفاده از بازارهای منطقه ای از اولویت های مخابرات ایران است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با حضور در رسانه های خبری نمایشگاه تلکام گفت: فعالیت های برون مرزی شرکت و استفاده از بازارهای منطقه ای طبق یک برنامه از پیش تعیین شده در اولویت است.
به گزارش ستاد خبری مخابرات در نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱، سلطانی افزود: در همین راستا لازم است شرکت های خارجی از جمله شرکت های فناوری روسیه در ایران فعالیت کنند و هم توانمندی شرکت های ایران در کشور روسیه به نمایش در آید.
وی در این نشست که با حضور معاونین شرکت مخابرات ایران برگزار شد، گفت: افزایش ارتباط با کشوری دوست و برادر ، روسیه ، استراتژی اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه گره گشای اقتصاد دیجیتال و بازکننده میدان همکاری در تمام حوزه هاست.
مهندس سلطانی گفت: با برنامه ریزی قبلی می توان از حضور شرکت های کشورهای منطقه در نمایشگاه تلکام سال آینده استفاده کرد.
 

​​